Schorzenie jest dość powszechne wśród tenisistów, zwłaszcza tych, którzy nie grają zawodowo. Nieumiejętne ruchy często są czynnikiem decydującym o pojawieniu się kontuzji. Oczywiście „łokieć tenisisty” przytrafia się nie tylko tenisistom. Uraz może być spowodowany także przez inne sporty, np. golf, pływanie, ale także pracę w ogrodzie, niektóre rodzaje robót budowlanych (murarz), pracę z nożyczkami itp.

Przyczyny zapalenia

Uraz ten zawsze wynika z nadmiernego obciążenia. Nieodpowiednie leczenie może doprowadzić do postępującego pogorszenia stanu chorego.

Objawy łokcia tenisisty

Od zewnętrznej strony łokcia odczuwany jest ostry ból, który może promieniować, zgodnie z przebiegiem mięśnia, w kierunku przedramienia i nadgarstka. Ból może być także odczuwany w momencie odginania nadgarstka (tzn. przy ruchach dłoni stroną grzbietową w kierunku przedramienia).

Jak wyleczyć staw?

Leczenie z wykorzystaniem urządzeń wibroakustycznych skupia się na poprawianiu zdolności amortyzujących aparatu ruchu, usuwaniu obumarłych komórek z chorego miejsca, poprawie ukrwienia i wydzielania mazi stawowej. Urządzenia te oddziałują w głąb stawu w sposób naturalny i mogą być stosowane na wszystkie jego elementy.

Bezpośrednie oddziaływanie za pomocą mikrowibracji o częstotliwości dźwiękowej na tkanki organizmu nazywane jest fonowaniem. W instrukcjach do urządzeń leczenie podzielone jest na trzy etapy, jednak, jak pokazuje doświadczenie, przy stopniowym wydłużaniu czasu fonowania etapy można łączyć. Zasady użytkowania i przeciwwskazania dołączane są do instrukcji obsługi urządzeń. Konieczne jest ograniczenie obciążenia stawu!

Schemat leczenia zapalenia nadkłykcia z wykorzystaniem urządzeń Vitafon

Obszar oddziaływania mikrowibracjami Fonowanie każdego obszaru 1-3 razy na dobę
Tryb Czas początkowy Tempo wzrostu czasu fonowania Czas końcowy fonowania
Obszar nerek, punktu „K” 2 5 min. + 2 min. codziennie 15 min.
Obszar wątroby, punktu „M” 1 4 min. + 1 min. codziennie 7 min.
Kręgosłup, punkt Е 1 1 3 min. + 1 min. co drugi dzień 5 min.
Kręgosłup, punkt Е 11 1 3 min. + 1 min. co drugi dzień 5 min.
Obszar stawu łokciowego 2 10 min. + 1 min. codziennie 3 min.

Jeśli organizm jest młody, tempo wzrostu czasu fonowania można podwoić.