Nerki zawsze biorą udział w procesie regulacji ciśnienia tętniczego

Choroba_nadcisnieniowa

Często, odkrywając podwyższone ciśnienie tętnicze, ludzie próbują je znormalizować przy pomocy różnych środków farmakologicznych. Z punktu widzenia podejścia zasobowego takie postępowanie nie do końca jest prawidłowe i może doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania nerek oraz rozwoju drugorzędnych, niekorzystnych czynników. Medycynie znany jest fakt, że funkcjonowanie nerek wraz ze wzrostem skurczowego ciśnienia tętniczego poprawia się, i że nerki są jedynym organem, który potrzebuje wyższego ciśnienia przy filtrowaniu krwi. Przy bardzo niskim ciśnieniu, poniżej 80 mmHg, nerki wstrzymują filtrowanie. Długotrwałe, znaczne i sztuczne obniżanie ciśnienia tętniczego niekorzystnie wpłynie na cały organizm, podwyższając ryzyko powikłań i przekształcenia się nadciśnienia tętniczego do postaci przewlekłej. Ponieważ nerki zawsze biorą udział w procesie regulacji ciśnienia tętniczego, bardzo ważna jest poprawa funkcjonowania nerek.

Jak poprawić funkcjonowanie nerek.

Fonowanie okolicy nerek poprawia ich funkcjonowanie*. Fonowanie – to prosty, wygodny i naturalny dla organizmu zabieg, wykonywany samodzielnie, w warunkach domowych, w celu kompensacji deficytu biologicznych mikrowibracji w tkankach organizmu za pomocą urządzenia Vitafon. Opracowana i od wielu lat stosowana jest metodyka fonowania. Wydajność i samopoczucie podnoszą się już po pierwszych zabiegach*.  U niektórych pacjentów ciśnienie obniża się czasami po kilku zabiegach, u niektórych – po kilku miesiącach*, w zależności od stadium choroby nadciśnieniowej i czasu trwania procesu sztucznego obniżania ciśnienia tętniczego. Efektywność metody jest proporcjonalna do liczby przeprowadzonych zabiegów. Fonowanie obszaru nerek zauważalnie podwyższa wydajność, jednak niezależnie od tego, aby osiągnąć stały efekt, nie należy zwiększać obciążenia organizmu przez pierwszych kilka miesięcy*.

Obciążenia, które należy kontrolować

  • Czas trwania i intensywność obciążeń fizycznych. Nawet w przypadku młodego, zdrowego organizmu, górne ciśnienie tętnicze podnosi się do 180 mmHg i więcej podczas wykonywania intensywnych czynności.
  • Częstotliwość, intensywność i czas trwania sytuacji stresowych. W przypadku stresu mięśnie przechodzą w stan statycznego napięcia, które może trwać kilka godzin, a nawet dni. Jeśli chodzi o zużycie energii mięśni na dobę, takie napięcie można porównać z intensywnym wysiłkiem fizycznym.
  • Czas przebywania w niskich temperaturach. Ochłodzenie organizmu prowadzi do wzrostu ogólnego napięcia mięśniowego i dodatkowego obciążenia nerek.
  • Masa ciała. Jej wzrost proporcjonalnie podnosi średniodobową aktywność mięśniową, zużywaną podczas poruszania się i koordynacji ruchów.
  • Stan kręgosłupa. Główną ochronę kręgosłupa stanowią mięśnie pleców. Osłabione dyski, przepuklina międzykręgowa – wymagają ciągłego podwyższonego napięcia mięśni pleców.

Całe to obciążenie sumuje się, dlatego należy je kontrolować i nie pozwalać na jego wzrost.

*Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że wyniki leczenia są oparte na indywidualnych doświadczeniach. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować takich samych wyników dla wszystkich użytkowników terapii Vitafonem.W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi pacjenta oferujemy w ciągu 60 dni możliwość bezwarunkowego zwrotu urządzenia w przypadku braku pozytywnych wyników leczenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy trzeba zrobić przerwę w fonowaniu nerek, jeśli ciśnienie wyrównało się?
Odpowiedź:
Ponieważ ciśnienie tętnicze już się podwyższało, to długotrwałe, trwające ponad 3 miesiące przerwy nie są pożądane. Z wiekiem funkcjonowanie nerek pogarsza się, a obciążenie z reguły rośnie. Fonowanie okolicy nerek zalecane jest nawet za młodu, jako profilaktyka po wysiłku fizycznym, wychłodzeniu i stresie. W podeszłym wieku wystarcza przeprowadzanie 3-5 zabiegów fonowania na tydzień*.

Pytanie: Czy może dojść do wzrostu ciśnienia podczas fonowania okolicy nerek?
Odpowiedź: To możliwe w dwóch przypadkach:

  • Jeśli miało miejsce długotrwałe i nieprawidłowe stosowanie preparatów hipotensyjnych. Metodyka fonowania w takim przypadku wymaga znacznie większej stopniowości wzrostu czasu zabiegów. Czasami na początkowym etapie fonowanie trzeba wykonywać co dwa dni.
  • Jeśli przyczyną nadciśnienia była niewydolność naczyń rdzenia kręgowego lub mózgu. Jednocześnie ciśnienie tętnicze (bez leczenia) rano jest zauważalnie wyższe, niż wieczorem, a fonowanie okolicy nerek prowadzi do czasowego (na 2-3 godziny) wzrostu ciśnienia tętniczego o kolejne 10-20 jednostek.

Pytanie: Co jeszcze może doprowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego?
Odpowiedź:
Nadciśnienie może się rozwinąć w wyniku niewydolności serca. Funkcjonowanie nerek określane jest na podstawie średniego efektywnego w ciągu cyklu serca ciśnienia tętniczego w tętnicy nerkowej. Jeśli w sercu powstała wada zastawki mitralnej, do aorty wpłynie za mało krwi (niska pojemność minutowa serca). W efekcie ciśnienie w tętnicy szybko spada i podwyższa górne ciśnienie tętnicze, aby zachować średni efektywny poziom ciśnienia dla nerek.

Zwężenie arterii nerkowych może doprowadzić do znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego, które w żaden sposób nie jest obniżane. Radykalnym rozwiązaniem jest interwencja chirurgiczna. Zastosowanie stentu działa przez wiele lat. Czasami usuwana jest jedna nerka, jeśli druga jest zdrowa, a naczynia krwionośne nie są zwężone.